Етичен кодекс и условия за ползване

Ние, екипът на "Нагледно", вярваме, че качествената и свободна журналистика може да се създава и гради само при спазването на общоприети етични принципи в професията.

Използването на чужди материали - текст, снимки и други - трябва да става само с позволението на автора и след изрично запитване. Цитирането на чужди статии трябва да бъде ясно обозначено и линк към съответния материал трябва да бъде поставен, за да може читателите да прочетат написаното от първоизточника.

Нашето схващане е много просто - не се използва чужд труд без изрично позволение и без да се цитира или посочи автора. В ситуациите, в които можем да направим това, конкретният материал трябва да бъде от изключителна важност за обществото. Под "изключителна важност" разбираме наистина значимо, а не субективно тълкуване в името на удобството.

Удобство - по-лесно е да не попитам и да го използвам, отколкото да попитам и да ми откажат.

В днешно време социалните медии поставят тези правила под постоянен натиск. Ние вярваме, че използването на материали от публикации в социалните мрежи не трябва да бъде безразборно и хаотично, а трябва да е придружено с позволение, ако използването на информацията без позволението на автора може да му навреди.

В ситуации, в които е невъзможно да се вземе съгласие или спешността на материала изисква бързи действия, можем да решим да използваме снимка, чиято собственост не е изяснена. Такива решения се взимат трудно и ние винаги предпочитаме да направим всичко възможно да се свържем с автора.

Понякога това е невъзможно - авторът не иска да бъде открит или издаването на името му може да го застраши. При втория случай ще споменем платформата, от която сме взели снимката, но ще уважим правото на безопасност на автора. Същото ще направим и когато авторът ни даде позволение, но не желае името му да бъде показвано.

Ние се осланяме на и препоръчваме следните журналистически ценности и принципи: https://www.ap.org/about/news-values-and-principles/