Нагледно: Беседи от информационна кампания за ефектите на психоактивните вещества.

Илюстрация за кампанията - жълт фон, снимка на участници в интерактивната симулация, текст, който описва идеята на кампанията и локацията, както и логото на центъра за наркомании в София.
Снимка: СО.

Защо това е важно: В началото на февруари Превантивният център по зависимости към Столична община (СО) постави началото на информационна кампания за ефектите от психоактивни вещества и рисковете при шофиране под въздействието на употребата им. За нагледното им представяне се използват специални очила, които симулират ефектите от алкохол и марихуана върху сетивата.

Целта на кампанията е чрез симулацията да бъде дадена възможност на бъдещите млади шофьори да изпитат влиянието на употребата на алкохол и/или марихуана и как те променят преценките, координацията и реакциите на водачите на моторни превозни средства (МПС). По време на демонстрацията, младежите ще преодоляват различни препятствия, използвайки очилата, и да споделят преживяното. След това психолози от Столичния превантивен център ще запознават присъстващите с ефектите и негативите от употребата на психоактивни вещества и ще отговарят на въпроси. Кампанията бе открита на 2 февруари с първата такава демонстрация. 

Партньори на инициативата са Български червен кръст (БЧК) и Съюзът на пивоварите. 

Интерактивните демонстрации и беседи са напълно безплатни и ще се състоят всяка сряда между 13:00 и 14:00 в столичния Дневен консултативен център за деца, юноши и родители на адрес бул. “Сливница”, бл. 212, вход “Г”. Желаещите да присъстват трябва да заявят участие на тел.: 0888 362 570.

Самата информационната кампания ще се провежда през целия месец февруари в Центъра за обучение по първа помощ на БЧК, който се намира на бул. “Джеймс Баучер” 76.

Снимка от интерактивната симулация. Жена носи очилата и преминава препятствие от малки конусина земята.
Снимка от интерактивната симулация. Източник: СО.