Нагледно: Броят на продължително безработните е намалял с 14% през последната година.

Човек със стрелка пред него, която сочи, че стойностите намаляват.
Снимката е илюстративна.

Защо това е важно: Министерството на труда и социалната политика съобщи, че броят на продължително безработните (хора, които са били безработни от една година и повече) е спаднал с 43 253 души към края на юли 2021 г., в сравнение със същия период през изминалата година. Това е спад с 14% сочат данните на Агенцията по заетостта. 

Според министерството промените са в резултат на съвместната работа с  Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Националното сдружение на общините в Република България в изпълнение на Националното споразумение за координирано предоставяне на услуги за успешна интеграция на пазара на труда на хората с регистрация в бюро по труда от повече от 1 година. 

Продължително безработните ползват широк спектър от услуги, съобразени с индивидуалния им профил. Целта е да се подпомогне прехода от безработица към устойчива и качествена заетост, казват от администрацията. През първото полугодие на 2021 г. са предоставени над 116 500 посреднически услуги от бюрата по труда, както и 7 070 услуги от дирекциите “Социално подпомагане”. Безработни са получили над 13 500 консултации за насочване към работа в реалната икономика и на субсидирани от държавата работни места се посочва в съобщението.

графика за спектъра от услуги предоставени на продължително безработните хора
Източник: Министерство на труда и социалната политика.