Нагледно: Чуждите инвестиции в България от началото на годината са 281 млн. евро

Снимка на фасадата на сградата на Българската народна банка.
Българска народна банка. Лиценз: Creative Commons.

Защо това е важно: Според доклада за директни инвестиции на Българската народна банка (БНБ), нетният поток от преките чуждестранни инвестиции в България е с положителна стойност от 280.8 млн. евро (0.4% от БВП). Същият период от изминалата година показва, че тогава сумата е била 616.4 млн. евро (1% от БВП). Пълно и точно сравнение обаче на този етап не може да се направи, защото данните ще преминат през ревизии в следващите две години.


През май 2021 г. потокът (в страната) е положителен и възлиза на 92.1 млн. евро, при положителен поток от 106.2 млн. евро за май 2020 г.

Графика на преките инвестиции в България за периода януари - май през 2020 и 2021 в милиони евро.
Източник: БНБ.


Най-големите преки инвестиции в страната за периода януари – май 2021 г. са от Нидерландия (235.6 млн. евро) и Франция (161.3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното Кралство (197.4 млн. евро) и Русия (145.5 млн. евро).

Графика на географската структура на преките инвестиции в България за периода януари - май 2021 г. в милиони евро.
Източник: БНБ.


Според предварителни данни на БНБ, нетният поток на преките инвестиции в чужбина за периода януари – май 2021 г. възлиза на стойност 57.3 млн. евро (0.1% от БВП) в сравнение с 92.7 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – май 2020 г. 


През май 2021 г. нетният поток (чужбина) е положителен и възлиза на 22 млн. евро, при положителна стойност от 15.5 млн. евро за май 2020 г. 


“Капитал” съобщава, че българският износ на услуги приближава 2.5 млрд. евро към месец май 2021. Сумата обаче остава под отчетените 2.7 млрд. евро за същия период през 2020 г. В сравнение с периода преди COVID-19 кризата от 2019 г. е видим спад от 21%.


Данните са публикувани в редица доклади на БНБ за платежния баланс на страната. Пълния списък можете да видите тук.