Нагледно: "ClimAccelerator Black Sea" търси бизнес проекти за справяне с климатичните промени.

Илюстрация за събитието с текст на английски в бяло и зелен фон, долу вдясно има елементи, символизиращи екологична енергия и бизнес - вятърни турбини, соларни панели, зелен град, символи за рециклиране.
Илюстрация за събитието. Източник: InnovationStarter.

Защо това е важно: "ClimAccelerator Black Sea" e бизнес акселератор за ускоряване и финансиране на решения за еко-иновации, която допринася за екологичната устойчивост и намаляването на емисиите въглероден диоксид в атмосферата.


Програмата е подходяща за екипи, които имат амбиция да развият бизнес моделите си в областта на кръговата икономика и да работят в посока преодоляване на последиците от климатичните промени. 


"ClimAccelerator Black Sea" се финансира от публично-частното иновационно партньорство EIT Climate-KIC на Европейския съюз.


Кой може да участва?


1. През 2021 година на първи етап в програмата ще се финансират осем идеи във фаза “валидация“ със сума от 5000 евро. Екипите ще преминат през двумесечна интензивна обучителна акселераторска програма. Обучението ще им даде възможност да разработят своите идеи и да изберат своите първи клиенти, партньори и ниши за развитие.


2. Три компании във фаза “начален етап” ще имат възможност да получат обучение и финансиране в размер на 20 000 евро за развитие на идеята си.


3. Освен това, три зелени компании в “напреднала фаза” ще получат и менторска подкрепа за търсене на финансиране и срещи с инвеститори за следваща фаза на развитие.


Акселераторът се фокусира върху идеи за устойчиви зелени бизнес решения и чисти технологии. Програмата следва целите и принципите на Европейския зелен пакт, който адресира изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда на континента.


В България проектът се реализира от "Innovation Starter Accelerator", като част от консорциума Румъния-България. Водещи партньори са "Impact Hub Bucharest" и "Climate Vertical".


“Капитал” съобщават, че програмата ще започне през септември и ще продължи четири месеца. Според публикуваната информация, журито, което ще оценява идеите, е съставено от представители на "WWF България", “Грийнпийс България”, “Горичка.бг” и други организации. То ще избере общо 14 компании от всички участвали.


Можете да кандидатствате като попълните този формуляр. Срокът е от 20.07.2021 г. до 15.08.2021 г.