Нагледно: Григор Димитров ще участва в конкурс на дружеството “Академика 2011” за наем на тенис кортове в Борисовата градина в столицата.

Снимка на Григор Димитров по време на тенис мач, вижда се зелен фон на трибуните, той е в бял екип и дръжи ракетата си, съсредоточен поглед и леко изморено изражение.
Снимка на Григор Димитров. Лиценз: Wikimedia Creative Commons si.robi, CC BY-SA 2.0

Защо това е важно: “Академика 2011” ЕАД е търговско дружество с държавно участие в капитала. С решение от 1 юли 2021 г., дружеството е дало началото на конкурс за отдаване под наем на тенис комплекс “Академика” в столичния парк “Борисова градина”. Комплексът е с площ 13 086 кв. м. и се състои от тринадесет тенис корта, двуетажна сграда и сглобяема дървена постройка тип “Финландска”.


“Булевард България” съобщиха, че най-успешният български тенисист, Григор Димитров, ще участва в конкурса. Според публикуваната информация, Димитров има амбицията да изгради тенис комплекс на световно ниво, който да бъде лицето на българския тенис. Централният корт е с трибуни за 1000 зрители.


Началната цена за месечен наем е 5 500 лв. без ДДС. Минималният размер на инвестиционната програма, с включен ДДС, е 2 500 000 лв. Максималният срок на договора е 20 години.


Срокът за подаване на документи е от датата на публикуването на съобщението за конкурса (1 юли) до 16:00 часа на 19 юли 2021г.


Към момента съоръжението е собственост на дружеството, чийто принципал е Министерството на младежта и спорта и се управлява от Българската федерация по тенис под името “Български национален тенис център”.


Финансовите отчети за 2019 г. отчитат загуби заради увеличените разходи на външни услуги, спад в активите и инвестициите, както и на рентабилността на комплекса. Кортовете не са в добро състояние.


Димитров ще участва в конкурса заедно с тенис клуб “Хасково”. Предложенията ще бъдат обсъдени на закрито заседание на комисия за оценка на 20 юли 2021 г. в 10:00 ч. 


Пълния текст на съобщението за конкурса можете да видите на страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК).