Нагледно: Инициативата DigitalKidz в подкрепа на дигиталната грамотност сред децата, родителите и учителите.

илюстрация - зелен фон с бяло цвете и пеперуда в средата, пише DigitalKidz в бяло и под него пише "учи децата на дигитална хигиена", а вдясно има глава на човече със зелена глава и черни очи.
Снимка: Facebook страницата на DigitalKidz.

Защо това е важно: DigitalKidz e инициатива на Фондация “Дигиталните деца”, която цели да промени методологията на образованието и възпитанието на съвременните деца. Екипът на фондацията смята, че грамотният човек е “многомерен и интерактивен”, способен да интегрира различни информационни източници, както и да се ориентира и решава задачи в дигитална среда. 

Превръщането на информационните и комуникационни технологии в ключов компонент за по-ефективно учене, креативно мислене, иновативно и ангажирано поведение при решаване на сложни проблеми, достъп до по-широки и актуални знания е основен инструмент в дейността на DigitalKidz.

Посланици на инициативата са Ива Екимова, Мая Бежанска и Теодосий Теодосиев. Фондация “Дигиталните деца” е със седалище в град София.

Какво всъщност прави DigitalKidz?

DigitalKidz създава иновативни образователни инструменти и методология за обучение чрез опит в областта на STEM науките. Платформата предлага поредица от образователни инструменти и решения, необходими на едно дете, което тръгва на училище, както и на неговите родители, за да се справи по-лесно с предизвикателствата и да развие така наречената дигитална хигиена. Серия от образователни кутии, които съдържат книги с приказки, конструктори за програмиране и цял набор от работни материали за учители и родители, с които всички могат да преживеят и научат повече за дигиталния свят и света на своите емоции. 

В интервю за Българската стартъп асоциация (BESCO), Ивелина Атанасова-Генчев, изпълнителен директор на компанията, описва бизнеса си така: 

“Превръщаме компютъра от враг в приятел на децата, с помощта на който те могат да развият своите “супер сили” и бъдат успешни в кариерата след 15 години”.

Следващите стъпки пред екипа са навлизане на пазарите в Централна и Западна Европа, както и в САЩ.

Скрийншот от сайта на платформата, който представя интерактивна класна стая, погледната отгоре. Виждат се мебелите, масите, столовете, бюрата, прозорците и стените, както и шкафовете и бяла дъска за писане и прожектиране.
Скрийншот от сайта на DigitalKidz.

Училище с “отворен код”

Програмата представлява виртуална класна стая, която може да трансформира учебния процес и да стимулира интереса на учениците в точните науки. В този примерен проект са заложени технологии и концепции, които променят структурата на типичната класна стая, давайки възможност за промяна през целия ден, според нуждите на учениците и спецификата на учебния процес, казват от DigitalKidz. Проекта можете да видите тук.