Нагледно: Инвестиционен проект за намеса по Централни хали в София.

Снимка на централни хали в София с логото на кауфланд и въпросителен знак върху сградата
Централни хали в София. Снимка: Creative Commons.

Защо това е важно: В медийното пространство се появиха твърдения, че в сградата на Централните хали в столицата ще бъде отворен магазин “Кауфланд”. Министерството на културата публикува съобщение, което адресира казуса. От публикацията става ясно, че към настоящия момент не е съгласуван инвестиционен проект за намеса по Централни хали. Обектът е разгледан за втори път на заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) в понеделник, 19 юли.

Видео от заседанието тук.

Сградата е частна собственост от 1999 г. Обектът е разглеждан и преди това на заседание на СЕСОНКЦ № 90, проведено на 26.02.2021 г. С решение на Експертния съвет тогава е препоръчано на министъра на културата да не съгласува инвестиционния проект в представения вид и е изискана преработка. 

Статутът на сградата на Централните хали е обявен през 1995 г. Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство сградата притежава статут на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория "национално значение". Имотът попада и в границите на археологическия резерват "Антична Сердика и Средновековен Средец", като за него са предвидени режими на опазване.

От Министерството посочват, че докато не се удовлетворят всички изисквания за адекватното опазване на сградата и нейната история, докато не се гарантира запазването на нейната автентичност и дух по адекватен начин, не може да има съгласуване. Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) няма законова възможност да забрани функционирането на сградата като търговски обект, но има механизмите, които да гарантират нейното опазване.

Графика пай за броя на магазини Кауфланд в държавите, в които оперира веригата.
Брой магазини Kaufland по държави.

В публикация на “Спаси София” се твърди, че Централни хали ще се превърнат в магазин “Кауфланд”. Те са стартирали и петиция в подкрепа на запазването на сградата.

Очаквайте още информация по темата.