Нагледно: Министерството на туризма (МТ) обяви, че ще започне изплащане на субсидии към туроператори на 13 септември 2021 г.

Снимка на стената в пресцентъра на Министерство на туризма - гербът на България, а от двете му страни флаговете на България и ЕС.
Снимка: Министерство на туризма.

Защо това е важно: Средствата ще бъдат изплатени по програмата за предоставяне на безвъзмездна помощ на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания, поради COVID-19 пандемията, в периода 1 март 2020 до 31 декември 2020 г.

Министерството съобщи, че е назначена оценителна комисия за разглеждане на подадените заявления, които са 120. Работата на комисията трябва да приключи на 10 септември 2021 г., когато ще има финално класиране на кандидатствалите. От 13 септември 2021 г. ще започне изплащане на суми към одобрените туроператори.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 16 491 711,63 лв., а получените като суми следва да се изразходват целево - единствено за възстановяване на дължими суми към клиенти, посочват от МТ.