Нагледно: Служебният министър на финансите, Асен Василев, ще сезира прокуратурата заради 1.3 млрд. лв. бюджетно надвишение от страна на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ).

Илюстрация, която показва държавната компания Автомагистрали ЕАД и сключените договори за 5,5 милиарда лева без обществени поръчки, без нито една обществена поръчка всички са вътрешни (ин хаус). Анализът е на база договори за над 1 милион лева в периода януари 2019 до април 2021.
Източник: Министерство на финансите.

Защо това е важно: На 8 юли, четвъртък, се проведе втори обществен съвет към министъра на финансите. Икономисти и представители на национално представените работодателски организации, институционални и неправителствени представители на заинтересованите сектори - пътища, общини, детски политики и отбрана обсъдиха следните въпроси:

  • в какви проекти и как се инвестират парите, идващи от данъкоплатците;
  • как и кой реализира инфраструктурните проекти от капиталови разходи;
  • как и кой реализира текущите ремонти;
  • в какво и как се инвестира на общинско ниво, за да се подобри градската среда.

Съветът се провежда с цел прозрачност на обществения дебат по темата за формирането и управлението на държавните приходи и разходи.


“До вчера Министерството на финансите нямаше обобщена информация за това кой, как, за какво и чрез кои компании харчи най-големите суми от перото за капиталовите разходи на държавата”, каза Василев. Той изнесе презентация за размера и разпределението на капиталовите разходи през 2020 г., като основният акцент беше върху възлагането на поръчки „ин хаус“ (вътрешно) и обществените поръчки само с един явил се кандидат. Данните са събрани от екипа на финансовия министър от началото на мандата на служебния кабинет до днешна дата.


Министърът постави на фокус механизма за непрозрачното разпределение на средства от АПИ. По думите му, първо се прави доклад към Управителния съвет (УС) за спешен ремонт или строителство на даден обект. След това този разход се одобрява, като се посочва, че необходимите средства следва да бъдат осигурени от държавния бюджет. До строителите не стига доклад, в който се казва, че към момента АПИ не разполага с конкретния финансов ресурс, а се дава заповед за строеж. 


Тези дейности се извършват без да се взима под внимание дали в бюджета има заделени финанси, дали законът за годишния бюджет позволява тези разходи и дали има основания за допълнителния разход. От МФ казват, че по този начин АПИ е задължавала държавата постоянно през последните години, като само за първите четири месеца на тази година са направени възлагания за 2,9 млрд. лв., при годишен бюджет на АПИ от 382 млн. лв

Графика до април 2021 г. на възложените от АПИ дейности, които са 4 пъти над одобрения бюджет. 1,3 милиарда лева надвишение.у
Източник: Министерство на финансите.


“Това не е просто пример за липса на контрол, това е престъпление. Говорили сме с ръководството на МРРБ тази практика да бъде дадена на прокуратурата”, каза министър Василев. 


Според министъра, тази практика на АПИ е "толкова дълбоко неморална и към изпълнителите на тези поръчки, и към всички, които чакат този държавен ресурс, за да може той да бъде даден за нещо смислено. Но истината е, че тази сметка ще трябва да я платим всички ние". По думите му, пътното строителство в България е в това положение дълги години, а сектор, който е управляван по този начин, няма как да направи качествени пътища, въпреки огромните финанси, заделени от държавата за него.


По време на дискусията се разискваха и други примери за капиталови разходи, които се правят чрез “ин хаус” поръчки, без прозрачна методология. За да илюстрира проблема, министър Василев каза, че всяко едно златно кюлче, използвано за символ в презентацията, е колкото стойността на една детска болница.


От МФ съобщават, че в Агенцията по обществени поръчки вече е стартиран процес за промени в законодателството за обществени поръчки. Общата ситуация министърът коментира така:


„Това ниво на наглост, безотговорност и безпардонност не би могло да се оправи само със закони, трябва и нормално работеща съдебната система, и тежки санкции“.


Подобна порочна практика има и в общините. От презентацията става ясно, че капиталовите разходи и разходите за издръжка на общините възлизат на 43% от всички техни разходи. Василев коментира, че е интересен фактът, който се наблюдава при общините - има одобрени и отпуснати средства, например целево за детските градини, но процесът по строителство им изключително много се бави.


“Различният подход към капиталовите разходи на държавата трябва да е чрез дискусия на експертно ниво, да се подготви списък от проекти, те да бъдат публично представени, да се обсъдят и да бъдат одобрени от Народното събрание, а не както е било досега – на тъмно и без яснота за финансирането на проектите“, каза министър Василев. 


Целия текст на позицията на МФ можете да прочетете тук.


От оповестената информация става ясно, че с непрозрачен механизъм са възложени договори за 5,5 млрд. лв. от държавната компания “Автомагистрали” ЕАД. 10 частни компании са получили 4 млрд. лв.

Графика за стойностите на сключените договори и възложени дейности по тях - 2,5 милиарда лева допълнително поети ангажименти от АПИ за текущ ремонт и поддръжка.
Източник: Министерство на финансите.


На 2,5 млрд. лв. над стойността на сключените договори, след одобрението на Управителния съвет на АПИ, възлизат допълнителните дейности за текущ ремонт и поддръжка. Резултатът е надвишаване на годишния одобрен бюджет за ремонт и поддръжка с 1,3 млрд. лв.


Пълната презентация можете да намерите тук: https://www.minfin.bg/upload/48074/Presentation_OC2.pdf


Запис от живото предаване на Съвета: https://www.facebook.com/minfin.bg/videos/652742056123088/