Нагледно: Министерството на финансите (МФ) изнесе информация за напредъка по антикризисните икономически мерки за преодоляване на последствията от пандемията.

графика за подкрепа на средни предприятия - сключени договори, изплатени и предстоящи за плащане, както и бюджетите на всяко перо.
Източник: МФ.

Защо това е важно: Към 13 август 2021 г. са активни четири процедури в подкрепа на бизнеса.

Процедура за подкрепа за средни предприятия (BG16RFOP002-2.077) с бюджет 235 млн. лева. Броят на сключени договори е 1551 за 213 млн. лева. Изплатените средства са 144 млн. лв. по 1042 договора. Одобрени, предстои плащане: 14 млн. лв. по 98 договора. В процес на разглеждане: 411 финални отчета  за 55 млн. лв. Общ статус на процедурата: В процес на разглеждане и одобрение на финални отчети.

Процедура за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лева за 2019 г. (BG16RFOP002-2.089). Бюджетът е 78 млн. лева, а броят сключени договори е 460. Няма информация за изплатени средства. От общият статус на процедурата става ясно, че общо 1555 проекти предложения са одобрени за финансиране. След извършени проверки от МФ, Национална агенция за приходите (НАП) и Министерство на правосъдието, одобрените кандидати са поканени да предоставят доказателства, че отговарят на изискванията. Получени са документи от 752 броя кандидати.

графика с подадени и изплатени заявление в подкрепа на микро, малки и средни предприятия.
Източник: МФ.

Процедура за подкрепа на микро, малки и средни предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки (BG16RFOP002-2.101). Бюджетът е 58 млн. лева. 2758 са подадените заявления. Изплатени са 12,3 млн. лева на 2344 фирми. Общият статус на програмата показва, че тя е в третата си фаза. Тази фаза е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности за периода 22 март 2021 г. - 30 април 2021 г. Плащания към фирмите са стартирали на 2 юли 2021 г.

графика за изплатени средства и общ бюджет по процедурата за подкрепа на микро, малки и средни предприятия в млн. лв.
Източник: МФ.

Процедура “Възстановяване” чрез гаранции от Фонда на фондовете. Условията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. По този начин се цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на ограничителните мерки. Кредити се се предлагат от Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк, съобщава МФ. Договорени са 122 кредита на обща стойност от приблизително 61 млн. лева.

Приключилите процедури можете да видите тук.