ОБНОВЕНА (6 октомври 2021 г.)

Нагледно: Норвежки финансов механизъм осигурява 2 млн. евро за български стартъпи.

сив фон, илюстрация със зелени листа и зъбни колела, стълба и трима души; логото на Norway grants горе вдясно.

Защо това е важно: Програмата “Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия в България” предлага подкрепа за стартиращи компании. Приоритетни области са “Иновации за зелена индустрия” и “Технологии на благосъстоянието”. Крайният срок за подаване на проектопредложения е 18 ноември 2021 г. 

Програмата ще допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между Норвегия и страните бенефициенти по Норвежкия финансов механизъм. Това става ясно в официалното представяне на инициативата. Целта е да се насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България и стимулиране и развитие на дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България. Пълното описание на програмата можете да намерите тук.

Общ размер на средствата за финансиране на проекти Общият размер на средствата за финансиране на проекти по настоящата покана е 2,000,000 евро. Средствата са разделени между фокусните области, в следните индикативни стойности: - Иновации за зелена индустрия: 1,500,000 евро. Технологии на благосъстоянието: 500,000 евро.

Размерът на средствата може да достигне 85% от общите допустими разходи по проекта. Финансовата подкрепа се определя за всеки отделен случай, като се вземат предвид всички съпътстващи фактори.

Минималната сума, за която се кандидатства, е 5 000 евро. Максималната - 80 000 евро.

Регистрациите и заявленията се попълват на уеб страницата на Norway Grants.

Всеки бизнес:

- трябва да бъде регистриран не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 години от датата на крайния срок за подаване на проектните предложения по настоящата покана;

- Основните дейности на кандидата трябва да са тясно свързани с една от двете фокусни области на програмата: “Иновации за зелена индустрия” и “Технологии на благосъстоянието и асистиран начин на живот”.

- Трябва да бъде предприятие, което не е включено в списъка на малки предприятия, до четири години от датата на регистрацията и все още няма разпределени печалби и не е било образувани чрез сливане. 

Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България, се смята за допустим партньор.

Чуйте коментара на Калин Маринов от агенция "Иновации Норвегия" за Българското национално радио (БНР).

Nasekomo

Българската компания Nasekomo спечели финансова подкрепа от "Иновации Норвегия" (Innovation Norway). Nasekomo е биотехнологичен стартъп, който се стреми да революционизира хранителната верига с помощта на насекоми. Компанията отглежда мухи черен войник, за да произвежда специален протеин, масло и тор за фуражната и земеделска промишлености.

Източник: Страницата на Nasekomo в LinkedIn.
Източник: Страницата на Nasekomo в LinkedIn.
Източник: Страницата на Nasekomo в LinkedIn.

Финансирането, което са спечелили, е свързано с проект за увеличаване на екологичното въздействие на бизнеса върху индустрията. Става въпрос за автоматизирано размножаване на насекоми и биоконверсия, които позволяват продукция на устойчиви и природосъобразни протеини. Компанията съобщи, че в резултат на спечеления проект в следващите шест години ще:

  • спести 147 000 тона жива риба като намали използването на риби за храна в индустрията и ги замени с продукти от насекоми;
  • намали със 105 000 тона емисиите въглероден диоксид като замени традиционните източници на протеин в индустрията (пр. соята);
  • популяризира използването на органични отпадъци като ги превръща в продукти от насекоми с висока стойност;
  • създаде 12 местни работни места.