Нагледно: Предпоследният прозорец за кандидатстване за Двигател за предприятия с Фонда за МСП е отворен.

Инфографика от сайта на Фонда за малки и средни предприятия (МСП), която обяснява процеса по кандидатстване.
Инфографика от сайта на Фонда за малки и средни предприятия (МСП).

Защо това е важно: Ideas Powered for Business на Фонда за малки и средни предприятия (МСП) е схема за отпускане на безвъзмездни средства с бюджет от 20 млн. евро, чиято цел е да подпомага достъпа на МСП в Европа до права на интелектуална собственост (ИС).

Инициативата е на Европейската комисия. Фондът за МСП се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и е насочен към подкрепа на предприятията за развитие на стратегиите им за интелектуална собственост и закрила на правата им на национално, регионално или европейско равнище.

Прозорец пет за 2021 г. е отворен от 1 септември до 30 септември 2021 г. Следващият и последен, шести прозорец, ще бъде активен от 1 до 31 октомври 2021 г.

Подкрепата идва под формата на два вида услуги:

  • Услуга 1 – Предварителна диагностика на ИС на предприятието (IPPD или IP scan);
  • Услуга 2 – Възстановяване на такси при заявяване на марки и промишлени дизайни.

Услугите могат да се заявят от предприятието еднократно - последователно една след друга или самостоятелно, например когато предприятието желае да получи национална, регионална или европейска закрила за марка или промишлен дизайн, може да заяви само тази услуга, обясняват от Българската асоциация на стартъпите (BESCO).

На всяко МСП могат да бъдат възстановени максимум 1500 EUR.

Можете да кандидатствате тук.