Нагледно: Програмата “Акселератор Стартъп София” с онлайн информационен ден на 17 декември.

Бял фон; логото на акслератор стартъп софия, сисо, програма европа и пише информационен панел.
Снимката е илюстративна.

Защо това е важно: Столична община (СО) съобщи, че е планиран информационен ден на 17 декември, петък, от 12:30 часа. Той ще бъде посветен на процедурата за кандидатстване по програмата за стартиращи бизнеси на СО. Събитието ще се проведе онлайн през платформата Cisco Webex. По време на срещата ще се разяснят насоки за кандидатстването, необходимите формуляри и придружаващи документи, както и критериите за оценяване на изпратените проекти.

Предложенията се подават от 15 декември 2021 г. до 31 януари 2022 г. по електронен път на сайта на Програма “Европа”, в рубриката “Кандидатствай тук”.

Скрийншот на сайта на Програма "Европа".
Скрийншот на сайта на Програма "Европа".

За програмата

Програмата “Акселератор Стартъп София” предоставя възможности за финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на столицата. За целта ги подпомага при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансиращи организации. Продължителността на изпълнението на одобрените проекти е шест месеца от датата на сключване на договора за безвъзмездно финансиране. Те трябва да се изпълняват на територията на СО. Общият бюджет на програмата е 100 000 лева. Минималната стойност на финансиране на проект е 5000 лева, а максималната - 10 000 лева.

На екипите на одобрените проекти ще бъдат предоставени менторска помощ, обучение, свързване с мрежа от контакти и възможност за представяне на постигнатите резултати пред потенциални инвеститори.

Въпроси извън информационния ден могат да бъдат задавани електронно през подменю “Въпроси” на уебсайта на програмата. От общината посочват, че ще отговарят на въпроси, зададени до пет дни преди крайния срок за кандидатстване. Отговорите ще бъдат публикувани на уебсайта, в подменю “Отговори”.

Как да се включите в срещата?

Адрес (Meeting link) на онлайн срещата тук
Номер на срещата (Meeting number/access code): 2732 128 9999
Парола (Meeting password): S0f1@Accelerator