Нагледно: Софийското народно читалище “Тротоара” е едно от новорегистрираните в България.

Скрийншот на сайта на Тротоара - табела са 26 за номера на улицата им и спрей червено лого, на което пише Тротоара
Скрийншот на сайта на "Тротоара".

Защо това е важно: “Умоляват се софийските любители на българската младеж да заповядат в Сряда, на 16 Декември, гдето точно в 18.30 часа ще се открие заседание за основаването на едно ново читалище за българските младежи. Поканата се отнася до всички любители, будители и радетели за българската младеж, навършили 18-годишна възраст”. С този призив през декември 2020 г. основателите на “Тротоара” оповестяват намеренията си за създаването на читалище. На 23 декември 2020 г., читалището е регистрирано в Търговския регистър.

Фондация “Тротоара” е благотворителна организация, учредена в обществена полза. Дейността, която извършва, е насочена към младите хора, с цел да изгради среда за тяхното нравствено, личностно и общо развитие. 

От три години насам “Тротоара” развива младежки център TRAP, където ученици от цяла София безплатно използват материалната база, опита и дейностите на организацията. TRAP разполага с напълно и модерно оборудвана компютърна зала, репетиционна, звукозаписно студио, работилница и място за срещи.

Целите на читалището, публикувани на сайта, са:

  • Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
  • Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
  • Осигуряване на достъп до информация.
  • Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението.
  • Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

Управленската структура на “Тротоара” включва общо събрание, настоятелство и проверителна комисия. Финансирането се осъществява чрез членски внос, индивидуални дарения, корпоративни дарения, събития, инициативи и проекти.

“Идеята за читалище ни хареса, защото има един много хубав Закон за народните читалища, който е на над 100 години, в който принципът е, че хората трябва да се обединяват локално в тяхното населено място, под определени правила, и да развиват културно-просветната дейност в своя регион, като за това нещо държавата им помага”, каза за Българското национално радио (БНР) Деян Янков - основател на Фондация “Тротоара”.

БНР съобщи, че “Тротоара” планира да създаде и собствена звукозаписна компания.

Читалището можете да откриете на ул. “Братя Миладинови” 26 в София. На телефон: +359 893 774 010. На email: info@trotoara.com.