Нагледно: ТЕЦ “Марица Изток 2” включи трети блок на централата.

Снимка: Zelenkroki, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Защо това е важно: Тази седмица Ви разказахме за писмото от Асоциацията на организациите на българските работодатели до служебния министър-председател, Стефан Янев, по повод високите цени на електроенергията за бизнесите в страната. В неделя, 8 август, Министерството на енергетиката съобщи, че след активна комуникация с ръководството на централата, трети блок е бил включен на пълна мощност за работа на свободния пазар.


По данни на Българската независима енергийна борса, на 9 август 2021 г., цените на електроенергията на сегмента “Ден напред” отново са надвишили 300 лв/MWh. Министерството е настояло ТЕЦ-ът да пусне допълнителни мощности. В съобщението се казва, че това е възможност както за допълнителни приходи от страна на централата, така и за редуциране на натиска върху пазара, заради високите цени на електроенергията.


Преди включването на трети блок, ТЕЦ “Марица Изток 2” работеше с два от общо осем блока. Включването му даде отражение върху цените като намали стойностите им с около 70 лв. за един ден.