Нагледно: Туристите през лято 2021 са повече от миналата година.

Туристически посещения на чужденци в България през периода януари - май от 2014 г до 2021 г.
Източник: Министерство на туризма.

Защо това е важно: Министерството на туризма публикува статистика с броя на туристите, пътували в страната от началото на летния сезон до момента. Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) посочва, че броят е повече от 2.5 млн. туристи. Основен дял от тях са българите. Те са около 1 680 900. Чуждестранните туристи са 887 629. Става въпрос за периода 1 май - 8 август 2021 г.


През летните месеци - май, юни и юли 2021 г. - туристите в местата за настаняване са над 2.2 млн. В сравнение със същия период през 2020 г., нарастването е около 2.2 пъти. Основните дестинации, които туристите избират, са Несебър, Варна, София и Велинград. През този период чуждестранните туристи са около 750 хил. Държавите, които най-често избират да летуват у нас са:

  1. Румъния - 288 хил. туристи;
  2. Полша - 74.7 хил.;
  3. Украйна - 58.3 хил.;
  4. Чехия - 44 хил.;
  5. Германия - 43.8 хил.
Графика за туристически посещения на чужденци по цели през януари - май 2021 г.
Източник: Министерство на туризма.

През месец юли в страната са нощували над 1 270 000 туристи. 738 277 от тях са били българи. Чужденците за този период са от следните държави:

1. Румъния - 222 966

2. Полша - 59 211

3. Чехия - 37 126

4. Германия - 34 461

5. Украйна - 33 611

6. Израел - 14 490

7. Франция - 9 923

8. Турция - 8 515

9. Русия - 7 360

10. САЩ - 5 338

11. Сърбия - 4 448

12. Италия - 4 114

13. Великобритания - 3 808

14. Северна Македония - 3 385

15. Гърция - 3 120

 

Приходи от туризъм в България

За периода януари - април 2021 г. приходите от входящ туризъм възлизат на над 256 млн. евро. Спадът спрямо периода януари - април 2020 г. е 33,6%.

За периода януари – май 2021 г. общият брой туристически посещения на чужденци в България е 609 989. Спадът спрямо периода януари – май 2020 г. е 47%. 

Графика за пристигнали пътници на летище софия за 2019 и 2020 г.
Източник: Министерство на туризма.

Пътници на Летище София

През 2020 г. общият брой на пристигнали пътници е спаднал с 60% и достига малко над 1.4 млн. души. Преминалите пътници през 2020 г. са 2.9 млн., при 7.1 млн. през 2019 г. Броят на излетели и кацнали самолети прези 2020 г. е спаднал със 73% спрямо 2019 г.