Нагледно: Удължават се мерките в подкрепа на бизнеса в София.

Купчини монети и човешка ръка, която ходи с пръсти по монетите, които повишават количеството си и стойността си отдясно наляво. Най-вляво над монетите има хартиена къща, която символизира наем. Бял фон.
Снимката е илюстративна.

Защо това е важно: Столичен общински съвет (СОС) е приел удължаването на мерките, които подкрепят бизнеса в столицата. Става въпрос за облекченията за ползватели на общински нежилищни имоти или обекти, намиращи се на територията на Столична община (СО). Те ще важат докрая на годината.

Предвижда се пълно освобождаване от задължението за заплащане на наем или обезщетение по договори, сключени със СО, ако фирмите са преустановили изцяло дейността си. Обектите, които ползват допълнителен терен, общинска собственост за разполагане на маси и столове за консумация на открито, ще могат да заплащат предвидената за това такса с 50% намаление в периода 1 октомври - 31 декември.

Важно уточнение е, че ако бизнесите, които не са осъществявали дейности в наетите обекти, са предплатили вноски по договорите за периода на обявените противоепидемични мерки, внесените суми ще се приспаднат за същия период след отмяна на мерките.

При спад от 20% до 50% от оборота за съответния месец в периода 1 октомври - 31 декември спрямо същия месец през 2019 г., фиксираната отстъпка от наемната цена ще е 20%.

При спад на оборота с над 50%, отстъпката ще е 50%.

СО обяви, че продължава подкрепата за събитията на открито. Предложението е сцените на открито в столицата да могат да функционират целогодишно.